หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าป๊าวเกิ้ม
อักษรล้านนา
บ่าฯพ้ลฯาวฯเกิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าพล้าวเกิ้ม]
ความหมาย

น.มะพร้าวทึนทึก - มะพร้าวที่กำลังจะห้าว เนื้อยังไม่แก่จัดแต่แข็งกว่าที่เป็นวุ้น มักใช้ทำขนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าป๊าวเกิ้ม (บ่าฯพ้ลฯาวฯเกิ้มฯ)