หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าป๊าวขี้มูก
อักษรล้านนา
บ่าฯพ้ลฯาวฯขี้มูก
เทียบอักษรไทย
[บ่าพล้าวขี้มูก]
ความหมาย

น.มะพร้าวที่มีเนื้ออ่อนเป็นวุ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าป๊าวขี้มูก (บ่าฯพ้ลฯาวฯขี้มูก)