หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าปุงเยี่ยว
อักษรล้านนา
บ่าฯพุงย่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[บ่าพุงเยี่ยว]
ความหมาย

น.กระเพาะปัสสาวะ - อวัยวะซึ่งเก็บปัสสาวะที่ไตขับถ่ายออกมาก่อนกำจัดออกจากร่างกาย โดยการถ่ายปัสสาวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าปุงเยี่ยว (บ่าฯพุงย่ยฯว)