หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าปุงหมู
อักษรล้านนา
บ่าฯพุงหู
เทียบอักษรไทย
[บ่าพุงหมู]
ความหมาย

น.กระเพาะปัสสาวะของหมู เป่าลมใส่จนตึง ให้เด็กๆ ไปเตะเล่นแทนลูกฟุตบอล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าปุงหมู (บ่าฯพุงหู)