หน้าหลัก
บ่าปุง
บ่าฯพุง
[บ่าพุง]

น.กระเพาะ - อวัยวะภายในของคนและสัตว์ รูปคล้ายถุง มี ๒ อย่าง คือ กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าปุง (บ่าฯพุง)