หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าปิน
อักษรล้านนา
บ่าฯพินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าพิน]
ความหมาย

น.มะตูม - ไม้ต้น สูง ๑๐-๑๕ เมตร เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องตามยาว ผลรูปไข่จนถึงค่อนข้างกลม เปลือกแข็ง ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ทำยาได้ ผลสุกสีเหลอง เนื้อในสีเหลืองนวล เป็นเมือก รสหวานหอม ผลแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น มะตูมเชื่อม มะตูมตากแห้ง น้ำมะตูม ลูกอมมะตูม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าปิน (บ่าฯพินฯ)