หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าบาง
อักษรล้านนา
บ่าฯบาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าบาง]
ความหมาย

น.ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายส้มเขียวหวาน แต่หัวเป็นจุกเล็กนูนขึ้นเล็กน้อย; บ่าจุ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าบาง (บ่าฯบาฯงฯ)