หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าบอย
อักษรล้านนา
บ่าฯบอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าบอย]
ความหมาย

น.พืชล้มลุกประเภทถั่วชนิดหนึ่งคล้ายถั่วแปบ ผิวเป็นมัน เนื้อแข็ง ฝักแบน เมล็ดใช้ปรุงอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าบอย (บ่าฯบอฯยฯ)