หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าบวบ
อักษรล้านนา
บ่าฯบวฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าบวบ]
ความหมาย

ดู...บ่านอยอ้ม

ออกเสียงล้านนา
บ่านอยอ้ม
อักษรล้านนา
บ่าฯนอฯยฯอ้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่านอยอ้ม]
ความหมาย

น.บวบหอม - ไม้เถาเลื้อย เถาแข็งและเหนียวคล้ายถั่วพู เป็นผักพื้นบ้าน ผลทรงกระบอกกลมเรียวยาว สีเขียว มีลายเส้นสีเขียวเข้มตามยาว รสชาติหวานกรอบ ผลแก่มีเส้นใยคล้ายร่างแหเหนียว สีน้าตาล ใช้ขัดถูร่างกาย หรือใช้ทำความสะอาดล้างภาชนะแทนฟองน้ำได้ นิยมนำผลอ่อนไปประกอบอาหารจำพวกแกงต่างๆ เช่นแกงเลียง แกงหน่อไม้ เป็นต้น สำหรับใบ ดอก เส้นใย ผล เมล็ด มีสรรพคุณทางยามากมายหลายขนาน; บ่าบวบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าบวบ (บ่าฯบวฯปฯฯ)