หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่านาว
อักษรล้านนา
บ่าฯนาฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่านาว]
ความหมาย

น.มะนาว ภาษาไทยถิ่นเหนือ เรียก ''บ่านาว''; มะนาว หรือ บ่านาว - ไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก เป็นพุ่ม สูง 2-5 เมตร ลำต้นโค้งงอไม่ค่อยแข็งแรง เปลือกสีน้ำตาลปนเทา, ใบเดี่ยวรูปไข่หรือรี โคนกลมปลายแหลม, ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง, ผลมีรูปแตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์ มีทั้งยาวรี กลม รูปไข่ เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลืองอ่อน ภายในมีเนื้อแบ่งเป็นกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก รสเปรี้ยวและกลิ่นหอม: มะนาว นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทั้งด้านโภชนาการ และทางการแพทย์ นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม ใชัทำยาแก้โรค ยาบรรเทาต่างๆ ได้มากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านาว (บ่าฯนาฯวฯ)