หน้าหลัก
บ่านับ
บ่าฯนัปฯ
[บ่านับ]

ดู...บ่ากำ

บ่ากำ
บ่าฯคำฯ
[บ่าคำ]

น.ลูกประคำ - ลูกกลมๆ ทำด้วยไม้หรือพลาสติกเป็นต้น มีรูตรงกลางร้อยด้วยด้ายหรือไหมเป็นพวง มี ๑๐๘ ลูก เท่ากับเอาจำนวนคำในบทสวดพระพุทธคุณ ๕๖ คำ/พระธรรมคุณ ๓๘ คำ/พระสังฆคุณ(เฉพาะวรรคแรก) ๑๔ คำ มารวมกัน คือ ๕๖+๓๘+๑๔=๑๐๘ ใช้สวมคอเพื่อกำหนดนับการบริกรรมภาวนา หรือเป็นเครื่องประดับอย่างสายสร้อย; บ่านับ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านับ (บ่าฯนัปฯ)