หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่านอยงู
อักษรล้านนา
บ่าฯนอฯยฯงู
เทียบอักษรไทย
[บ่านอยงู]
ความหมาย

น.บวบงู ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่านอยงู''; บวบงู หรือ บ่านอยงู - เป็นไม้เถาเลื้อยอายุสั้น เป็นพืชผักสมุนไพร ผลคล้ายงู มีลักษณะกลมเรียวยาว โค้งยาวบิดงอ ปลายผลแหลม เปลือกบางผิวเรียบ สีเขียว มีลายเส้นสีขาวตามยาว เนื้อนุ่มชุ่มน้ำ รสขมอ่อนๆ บวบงูมีประโยชน์และสรรพคุณทางอาหาร และทางยาหลายอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านอยงู (บ่าฯนอฯยฯงู)