หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่านอยข้อง
อักษรล้านนา
บ่าฯนอฯยฯข้อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่านอยข้อง]
ความหมาย

น.บวบเหลี่ยม ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่านอยข้อง''; บวบเหลี่ยม หรือ บ่านอยข้อง - เป็นไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะเป็นรูป ๕-๗ เหลี่ยม ปลายแหลม โคนใบมนเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าตื้นๆ หลังและท้องใบเรียบ ก้านใบเป็นเหลี่ยม ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีเหลือง มี ๕ กลีบ ผลรูปทรงกระบอกเรียว ยาวประมาณ ๑๕-๕๐ เซนติเมตร เป็นเหลี่ยม ๕-๑๐ เหลี่ยมตามความยาวของผล ผลเป็นผักที่ใช้ปรุงอาหารได้หลายเมนู และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านอยข้อง (บ่าฯนอฯยฯข้อฯง)