หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่านมแมว
อักษรล้านนา
บ่าฯน฿มฯแมวฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่านมแมว]
ความหมาย

น.ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อย สูงประมาณ ๑ เมตร ออกตาม ป่า ดอกสีน้ำตาลอ่อนแตกออกตามง่ามใบ บานเวลาเย็น กลิ่นหอม ออกผลเป็นพวง โตประมาณหัวนมแมว เมื่อสุกสีแดงสด รสหวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านมแมว (บ่าฯน฿มฯแมวฯ)