หน้าหลัก
บ่าถ๋บ
บ่าฯถ฿ปฯ
[บ่าถบ]

น.เครื่องดอกไม้ไฟของจีน ทำด้วยกระดาษสีแดงม้วนอัดแน่นห่อดินปืนเป็นมวนกลมๆ ร้อยติดกันเป็นแพ หรือเป็นลูกๆบรรจุกล่อง มีชนวนสำหรับจุด มีเสียงดัง ใช้จุดในวันตรุษจีน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถ๋บ (บ่าฯถ฿ปฯ)