หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าถ๋บ
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถบ]
ความหมาย

น.เครื่องดอกไม้ไฟของจีน ทำด้วยกระดาษสีแดงม้วนอัดแน่นห่อดินปืนเป็นมวนกลมๆ ร้อยติดกันเป็นแพ หรือเป็นลูกๆบรรจุกล่อง มีชนวนสำหรับจุด มีเสียงดัง ใช้จุดในวันตรุษจีน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถ๋บ (บ่าฯถ฿ปฯ)