หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วแขก
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯแขกฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วแขก]
ความหมาย

น.ถั่วชนิดหนึ่ง ฝักมีลักษณะกลมหรือกลมแบน สีเขียว เหลือง หรือม่วง เมล็ดสีขาว ดำ แดง หรือเหลือง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ไม่นิยมกินสดเพราะเนื้อมีกากใยมาก ต้องทำให้สุกก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วแขก (บ่าฯถ฿วฯแขกฯ)