หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วเลียน
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯรยฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วเรียน]
ความหมาย

น.ทุเรียน - ไม้ต้น ผลเป็นรูปรีขนาดใหญ่ เป็นพู เปลือกแข็งหนา มีหนามแข็งทั่วผล เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสหวานมัน มีหลายพันธุ์ หมอนทอง ก้านยาว ชะนี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วเลียน (บ่าฯถ฿วฯรยฯร)