หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วเน่าแข๋บ
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯเนาฯแขัปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วเน่าแข็บ]
ความหมาย

น.ถั่วเหลืองต้มเปื่อย หมักให้ได้ที่ ตำให้ละเอียดปรุงรสเผ็ด หวาน มัน เค็ม ตามใจชอบ ทำเป็นแผ่นกลมประมาณ ๓ - ๔ นิ้วบางๆ ตากให้แห้งเก็บไว้ได้นาน ใช้ปรุงรสอาหาร เช่น ผักกาดจอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วเน่าแข๋บ (บ่าฯถ฿วฯเนาฯแขัปฯ)