หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วเน่าห่อ
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯเนาฯหํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วเน่าห่อ]
ความหมาย

ดู...บ่าถั่วเน่าเมอะ

ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วเน่าเมอะ
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯเนาฯเมิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วเน่าเมอะ]
ความหมาย

น.ถั่วเหลืองต้มเปื่อย หมักไว้ประมาณ ๑-๒ วัน ตำให้ละเอียดปรุงรสเผ็ด หวาน มัน เค็ม ตามใจชอบ นำมาห่อด้วยใบตองแล้วนึ่งให้สุก รับประทานได้ทันที; บ่าถั่วเน่าห่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วเน่าห่อ (บ่าฯถ฿วฯเนาฯหํอฯ)