หน้าหลัก
บ่าถั่วปู
บ่าฯถ฿วฯพู
[บ่าถั่วพู]

น.ถั่วพู - ไม้เถา ดอกสีขาวอมม่วง ฝักสีเขียว มีครีบตาม แนวยาว ๔ ครีบ ขอบครีบหยักและย่นเป็นคลื่น นิยมใช้ฝักอ่อนจิ้มน้ำพริก หรือแกงรวมกับผักชนิดอื่น เช่น แกงแค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วปู (บ่าฯถ฿วฯพู)