หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต๋าก๋บ
อักษรล้านนา
บ่าฯตาก฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าตากบ]
ความหมาย

น.ตะขบไทย - ไม้ต้นยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่ม ลำต้นอ่อนมีหนามแข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียงเข้มเป็นมัน ใบอ่อนสีแดงแกมน้ำตาล ขอบใบมีรอยหยักหยาบๆ ดอกช่อออกตามซอกใบ ดอกสีเหลืองแกมเขียว ผลสดมีเนื้อนุ่ม สีเขียวอ่อน ชมพู หรือเขียวอมม่วง เมื่อสุกสีชมพูแดง รสหวานหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต๋าก๋บ (บ่าฯตาก฿ปฯ)