หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต้อง
อักษรล้านนา
บ่าฯต้อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าต้อง]
ความหมาย

น.กระท้อน - ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลกลมแป้น เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดมีเนื้อสีขาวเป็นปุยหุ้ม กินได้ มีทั้งชนิดรสหวานและเปรี้ยว; บ่าตื๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต้อง (บ่าฯต้อฯง)