หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต่อม
อักษรล้านนา
บ่าฯต่อฯม
เทียบอักษรไทย
[บ่าต่อม]
ความหมาย

น.กระดุม ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''บ่าต่อม'': กระดุม หรือ บ่าต่อม - วัตถุที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ลักษณะโค้งมน หรือกลมแบน หรืออาจมีลวดลาย ใช้สำหรับกลัดเสื้อผ้าให้ติดกัน เพื่อปกปิดหรือไม่ให้หลุดออกจากร่างกาย หรือเพื่อใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้าเพียงเท่านั้น ใช้งานโดยการกลัดเข้ากับรังดุม หรือใช้ห่วงบนผ้าอีกชิ้นหนึ่งคล้องไว้ จะทำให้ปลายผ้าที่มีกระดุมกับรังดุมอยู่ติดกัน: กระดุม ผลิตได้ด้วยวัสดุหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ เขาสัตว์ กระดูก เปลือกหอย ไม้ หรือวัสดุสังเคราะห์ เช่น แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น กระดุมมีหลายรูปแบบ อาจจะเป็นแบบมีรู หรือกระกดุมมีก้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต่อม (บ่าฯต่อฯม)