หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าตื๋น
อักษรล้านนา
บ่าฯตืนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าตืน]
ความหมาย

น.กระท้อน; บ่าต้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตื๋น (บ่าฯตืนฯ)