หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตึ่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯตึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าตึ่ง]
ความหมาย

น.ตูมกาขาว - น.ตุมกาขาว - ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ขึ้นตามป่าทั่วไป ผลกลมเหมือนลูกบอล เปลือกแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ - ๖ ซ.ม. เมื่อสุกสีเหลืองสด กินไม่ได้

ออกเสียงล้านนา
บ่าตึ่ง
อักษรล้านนา
ไม้บ่าฯตึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าตึ่ง]
ความหมาย

น.ตูมกาขาว - ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ขึ้นตามป่าทั่วไป ผลกลมเหมือนลูกบอล เปลือกแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ - ๖ ซ.ม. เมื่อสุกสีเหลืองสด กินไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตึ่ง (ไม้บ่าฯตึ่งฯ)