หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตันฮูดเน่า
อักษรล้านนา
บ่าฯทันฯรูดเ¢
เทียบอักษรไทย
[บ่าทันรูดเน่า]
ความหมาย

ดู...บ่าตันกิ๋น

ออกเสียงล้านนา
บ่าตันกิ๋น
อักษรล้านนา
บ่าฯทันฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทันกิน]
ความหมาย

ว.ไม่ทันการ,อืดอาดล่าช้า; บ่าตันฮูดเน่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตันฮูดเน่า (บ่าฯทันฯรูดเ¢)