หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตันดิ๋บ
อักษรล้านนา
บ่าฯทันฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทันดิบ]
ความหมาย

น.ลูกพุทราที่ยังไม่สุก; ว.สีคล้ำขำคม,สีเนื้อของสตรีที่มีลักษณะขาวเนียนนวลผ่องอมดำนิดๆ; สีตุ๊เจ้าไค่สิ๋กข์ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตันดิ๋บ (บ่าฯทันฯดิปฯ)