หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตันขอ
อักษรล้านนา
บ่าฯทันฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทันขอ]
ความหมาย

น.เล็บเหยี่ยว - ไม้พุ่มรอเลื้อย วงศ์เดียวกันกับพุทรา เนื้อแข็ง เถาและกิ่งมีหนามสั้นแหลมคมโค้ง ผลกลมเล็กรูปทรงกลมหรือรูปไข่ เป็นผลเดี่ยวแข็ง เมื่อสุกสีแดงอมดำ รสหวานอมเปรี้ยว ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตันขอ (บ่าฯทันฯขํอฯ)