หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าตัน
อักษรล้านนา
บ่าฯทันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทัน]
ความหมาย

น.พุทรา ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าตัน''; พุทรา หรือ บ่าตัน - เป็นไม้ต้น กิ่งก้านมีหนาม ออกดอกเล็กๆ สีเหลืองเป็นช่อตามซอกใบ ผลมีทั้งลักษณะกลมและรี ว.ไม่ทัน - ช้ากว่าที่กำหนด,ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด,ไม่พอดีกับเวลาที่กำหนด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตัน (บ่าฯทันฯ)