หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตอย
อักษรล้านนา
บ่าฯทอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทอย]
ความหมาย

น.ลูกลอยที่ใช้กับเบ็ดตกปลา เพื่อเป็นสัญญาณให้รู้ว่าปลากินเหยื่อ; บ่าตอยเบ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตอย (บ่าฯทอฯยฯ)