หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าดินกี่
อักษรล้านนา
บ่าฯดิกี่
เทียบอักษรไทย
[บ่าดินกี่]
ความหมาย

น.อิฐ/ก้อนอิฐ - วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากทรายและดินเหนียว หรือจากทรายและหินแข็ง มีหลาชนิด เช่นอิฐมอญ อิฐบล็อก อิฐขาว เป็นต้น; บ่าดินจี่,ดินกี่,ดินจี่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าดินกี่ (บ่าฯดิกี่)