หน้าหลัก
บ่าซัก
บ่าฯซักฯ
[บ่าซัก]

น.ประคำดีควาย - ไม้ต้นเปลือกต้นสีเทา ดอกสีขาว ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ผลกลมสีเขียวสด เมื่อแก่ผิวผลจะย่นมีสีน้ำตาลเข้ม ผลแก่นำมาทุบแช่น้ำตีให้เกิดฟอง ใช้ซักผ้าไหมหรือทำความสะอาดเครื่องทองรูปพรรณ ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าซัก (บ่าฯซักฯ)