หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าจุ๋ก
อักษรล้านนา
บ่าฯจุก
เทียบอักษรไทย
[บ่าจุก]
ความหมาย

น.ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายส้มเขียวหวาน แต่หัวเป็นจุกเล็กนูนขึ้นเล็กน้อย; บ่าบาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าจุ๋ก (บ่าฯจุก)