หน้าหลัก
บ่าจี้
บ่าฯชี่
[บ่าชี่]

น.ผลคนทา - ผลกลมแป้น ขนาดราวหัวแม่มือมีรสขม ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าจี้ (บ่าฯชี่)