หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าง่าว
อักษรล้านนา
บ่าฯง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าง่าว]
ความหมาย

ว.คำที่ผู้มีอาวุโสกว่า หรือเพื่อนใช้ด่าหรือเรียกผู้ชายที่ไม่ฉลาด ทำอะไรผิดๆพลาดๆ; ไอ่ง่าว,ไอ่เซอะ,ไอ่เซอะไอ่ง่าว ก็ว่า ถ้าใช้ด่าหรือเรียกผู้หญิง ก็เปลี่ยน ไอ่ หรือ บ่า เป็นอี่ เช่น อี่ง่าว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าง่าว (บ่าฯง่าวฯ)