หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าง
อักษรล้านนา
บ่าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าง]
ความหมาย

น๑.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายกระรอก มีหนังเป็นพังผืดสองข้าง ตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วตีน สำหรับกางออกแล้วร่อนถลาลงจากที่สูงไปยังที่ต่ำ จากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง น๒.แผ่นบางๆ ขนาดเล็ก เช่นใบตองที่ใช้ห่อขนมเทียน; ถ้าแผ่นบางโตพอที่จะใช้หุ้มห่อของได้ เช่นใบตองที่แม่ค้าใช้ห่อผัก หรือห่อช่อดอกไม้ใช้ "เบิ่ง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าง (บ่าฯงฯ)