หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าค้อนก้อม
อักษรล้านนา
บ่าฯฅ้อฯรก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[บ่าฅ้อนก้อม]
ความหมาย

น.มะรุม ภาษาถิ่นเหนือเรียกผลที่เป็นฝักยาวของต้นมะรุมว่า ''บ่าค้อนก้อม'' เรียกยอดอ่อนว่า ''ผั๋กอี่ฮึม''; มะรุม หรือ บ่าค้อนก้อม - เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเพลาตรง สูงประมาณ 5-15 เมตร, ใบ แบบขนนกชนิดแตกใบย่อย 3 ชั้น รูปทรงไข่, ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ, ผล เป็นฝักยาว เปลือกสีเขียว แบ่งเป็นข้อตามระยะความยาวของฝัก, เมล็ด รูป 3 เหลี่ยม มีปีกหุ้มบางๆ: มะรุม เป็นพืชสมุนไพร สรรพคุณหลายด้าน เช่น ราก มีรสเผ็ด หวาน ขม แก้อาการบวม บำรุงไฟธาตุ เปลือก มีรสร้อนช่วยขับลม ใบช่วยแก้อักเสบ แก้เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าค้อนก้อม (บ่าฯฅ้อฯรก้อฯม)