หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าคอแลน
อักษรล้านนา
บ่าฯฅํอฯแลนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าฅอแลน]
ความหมาย

น.ผลไม้ป่าชนิดหนึ่งผลคล้ายระกำ แต่รสเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าคอแลน (บ่าฯฅํอฯแลนฯ)