หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าข่าง
อักษรล้านนา
บ่าฯข่างฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าข่าง]
ความหมาย

น๑.สลอด - ไม้พุ่ม ใบรูปไข่ ขอบใบหยักฟันปลา เนื้อใบบาง ผลรูปขอบขนานหรือรูปรี มี ๓ พู เมล็ดรูปขอบขนานแกมรูปไข่ เปลือกแข็ง เปราะ สีน้ำตาลอ่อน: ทุกส่วนของสลอด(บ่าข่าง) ทั้ง ราก ต้น เปลือก เนื้อไม้ ยาง ใบ ดอก ผล เมล็ด เป็นพิษ; บ่าขั่ง ก็ว่า: น๒.ลูกข่าง - ของเล่นเด็กใช้เชือกพันแล้วโยนให้หมุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าข่าง (บ่าฯข่างฯ)