หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าขุน
อักษรล้านนา
บ่าฯขุร
เทียบอักษรไทย
[บ่าขุน]
ความหมาย

น.ผลไม้ลูกกลมคล้ายส้มซ่า เปลือกหนา รสเปรี้ยวปนขม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขุน (บ่าฯขุร)