หน้าหลัก
บ่าขามหง้อง
บ่าขามหง้อง
บ่าฯขามฯห้งฯอฯง
[บ่าขามหง้อง]

น.มะขามที่ฝักโค้งงอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขามหง้อง (บ่าฯขามฯห้งฯอฯง)