หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าขามหง้อง
อักษรล้านนา
บ่าฯขามฯห้งฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าขามหง้อง]
ความหมาย

น.มะขามที่ฝักโค้งงอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขามหง้อง (บ่าฯขามฯห้งฯอฯง)