หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าขามป้อม
อักษรล้านนา
บ่าฯขามฯป้อฯม
เทียบอักษรไทย
[บ่าขามป้อม]
ความหมาย

น.มะขามป้อม - ไม้ต้นขนาดกลาง ผลเล็กกลม ผิวเรียบ สีเขียวอ่อน มีเส้นแบ่งเป็นพูตื้นๆ รสฝาดอมเปรี้ยว เมล็ดแข็ง ผลใช้ทำยาและกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขามป้อม (บ่าฯขามฯป้อฯม)