หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าขามบ้วน
อักษรล้านนา
บ่าฯขามฯบ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าขามบ้วน]
ความหมาย

น.มะขามแห้งแกะเปลือกแล้วแคะเมล็ดออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขามบ้วน (บ่าฯขามฯบ้วฯร)