หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าขามข้อง
อักษรล้านนา
บ่าฯขามฯข้อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าขามข้อง]
ความหมาย

น.มะขามเทศ - ไม้ต้น กิ่งและลำต้นมีหนามแหลม ผลเป็นฝักบิดเป็นเกลียว ภายในมีเนื้อสีขาว กรอบ กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขามข้อง (บ่าฯขามฯข้อฯง)