หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าก๊อแกง
อักษรล้านนา
บ่าฯคํอฯแคงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าค้อแคง]
ความหมาย

์น.ทับทิม ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าก๊อแกง''; ทับทิม หรือ บ่าก๊อแกง - จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-4 เมตร เปลือกสีเทาเป็นมันเงา มีหนามยาวแต่ไม่แข็งและไม่คม มีอายุนานได้ถึง 100 ปี เนื้อไม้แข็งและเหนียว ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้าม ผลเมื่อสุกเนื้อที่หุ้มเมล็ดสีแดงคล้ายพลอยทับทิม ให้น้ำฉ่ำหวานอมเปรี้ยวที่อุดมไปด้วยสารอาหาร เป็นผลไม้ที่มีประโชน์ต่อสุขภาพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าก๊อแกง (บ่าฯคํอฯแคงฯ)