หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าก๊อ
อักษรล้านนา
บ่าฯคํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าค้อ]
ความหมาย

น.ต้นเหมือนต้นตาลออกผลเป็นทะลาย ขนาดผลเล็กกว่าลูกปิงปองเล็กน้อย เปลือกบางสีฟ้า เมื่อขูดเปลือกออกเนื้อในสีน้ำตาลหุ้มเม็ด นึ่งให้สุกคลุกเกลือป่นกินเป็นอาหารว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าก๊อ (บ่าฯคํอฯ)