หน้าหลัก
บ่าก่อเดือย
บ่าฯกํอฯเดิอฯยฯ
[บ่าก่อเดือย]

น.ก่อเดือย - ไม้ยืนต้น ผลคล้ายเม็ดเดือย ขนาดพอๆกับเม็ดเดือย มีเปลือกแข็งหุ้ม เนื้อในสีขาวนวล คั่วให้สุกกินได้ รสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าก่อเดือย (บ่าฯกํอฯเดิอฯยฯ)