หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าก่อเดือย
อักษรล้านนา
บ่าฯกํอฯเดิอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าก่อเดือย]
ความหมาย

น.ก่อเดือย - ไม้ยืนต้น ผลคล้ายเม็ดเดือย ขนาดพอๆกับเม็ดเดือย มีเปลือกแข็งหุ้ม เนื้อในสีขาวนวล คั่วให้สุกกินได้ รสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าก่อเดือย (บ่าฯกํอฯเดิอฯยฯ)