หน้าหลัก
บ่าก่อหิน
บ่าฯกํอฯหินฯ
[บ่าก่อหิน]

ดู...บ่าก่อแป้น

บ่าก่อแป้น
บ่าฯกํอฯแป้นฯ
[บ่าก่อแป้น]

น.ก่อแป้น - ไม้ยืนต้น ผลคล้ายเกาลัดแต่เล็กกว่า มีเปลือกแข็งหุ้ม เนื้อในสีขาวนวล คั่วให้สุกกินได้ รสมัน; บ่าก่อหิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าก่อหิน (บ่าฯกํอฯหินฯ)