หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ากุ๋ก
อักษรล้านนา
บ่าฯกุก
เทียบอักษรไทย
[บ่ากุก]
ความหมาย

ดู...บ่ากอกเสี้ยน

ออกเสียงล้านนา
บ่ากุ๋ก
อักษรล้านนา
บ่าฯกุก
เทียบอักษรไทย
[บ่ากุก]
ความหมาย

น.มะกอกฝรั่ง/มะกอกหวาน - ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบประกอบ ดอกย่อยสีเหลืองอ่อน ผลกลมรี สีเขียวเข้ม พอแก่สีจะอ่อนลง ติดผลตลอดปี เนื้อหนามีรสเปรี้ยวอมหวานมัน กรอบ นิยมกินเป็นผลไม้สด; บ่ากอกเสี้ยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากุ๋ก (บ่าฯกุก)