หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ากุ๊น
อักษรล้านนา
บ่าฯคุ้ร
เทียบอักษรไทย
[บ่าคุ้น]
ความหมาย

น.ลูกดิ่ง - เครื่องมือ รูปทรงกรวยทำด้วยโลหะหรือไม้ยึดด้วยเชือก ใช้ตรวจสอบระดับในแนวดิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากุ๊น (บ่าฯคุ้ร)